Druh: tis obyčajný

(Taxus baccata L.)
-> Rod: tis (Taxus) -> Čeľaď: tisovité (Taxaceae) -> Skupina: Nahosemenné dreviny

Habitus

 • nižší strom – 10,15 až 20 m, často ako viackmenný rozložitý ker, koruna kuželovitá nepravidelná, konáre za mlada v praslenoch vodorovne odstávajúce
 • kôra červenohnedá až sivohnedá, borka sa odlupuje v tenkých červenohnedých podlhovastých platničkách, kmeň je svalcovitý
 • hojné sú adventívne výhonky pri osvetlení, alebo poškodení
 • koreňová sústava je bohatá – srdcovitá
 • je to dlhoveká drevina – dožíva sa až 2000 – 3000 rokov

Púčiky

 • 3 – 4 x 2 mm veľké, široko vajcovité, červenohnedé, tupé

Výhonky (letorasty)

 • svetlozelené, neskôr červenkasto hnedé, lysé

Listy (asimilačné orgány)

 • Ihlicovité 20 – 30 x 2 – 2,5 mm veľké, čiarkovité, končisté, ploché, mäkké na báze zúžené do krátkej stopky z vrchu tmavozelené lesklé
 • zo spodu žltozelené matné, na vetvičke sú usporiadané po špirále vo dvoch radoch
 • vytrvajú 6 – 8 rokov

Kvety

 • drevina dvojdomá, kvitne IV – V
 • ♂ v krátkych vajcovitých šištičkách, 3 mm veľké, guľovité, žlté, vyrastajúce na spodnej strane konárikov v pazuchách ihlíc – husto zoskupené
 • ♀- šištičky sú podobné štíhlym púčikom - drobné

Plody - semená

 • semeno 6 – 8 x 5 mm veľké, oválne, jemne stlačené s 2 – 4 hranami, tmavohnedé pevné osemenie
 • obalené je pohárikovitým rôsolovitým karmínovo červeným (aj žltým) mieškom (arillus) – jedlý
 • dozrieva VII - IX

Rozšírenie

 • pôvodne ± celá Európa v dosahu oceánskej klímy
 • jeho výskyt je v súčasnosti skôr vzácny v dôsledku výrubu v minulosti pre jeho kvalitné drevo
 • jeho najväčší prirodzený výskyt v Európe je na Slovensku v Harmaneckej doline (200 – 300 tisíc jedincov)
 • na Slovensku rastie v nadm. v. od 430 – 1300 m n. m.

Ekológia

 • drevina oceánskej klímy
 • je to naša najtiennejšia ihličnatá drevina, no znesie aj plné osvetlenie
 • nemá veľké nároky na úrodnosť pôdy, ale vyššie na vlhkosť (pôdnu aj vzdušnú)
 • je citlivá na nízke teploty – mráz, náhle odclonenie

Význam

 • v súčasnosti je to chránená drevina
 • drevo je tvrdé, pevné, pružné s veľkým podielom tmavého červenohnedého jadra
 • celá rastlina je jedovatá (taxín – zmes alkaloidov – zástava dýchania a činosti srdca)
 • vyznačuje sa veľkou pňovou výmladnosťou
 • využitie má v záhradníctve ako parková drevina, ktorá tvorí mnoho vzrastových aj farebných foriem, dobre znáša znečistené mestské prostredie ako aj zostrihávanie v živých plotoch
 • v minulosti drevo slúžilo na výrobu kuší a tiež pri výrobe nábytku – intarzia
 • konzumuje ho aj vysoká zver zrejme z dôvodu zbavenia sa črevných parazitov