Druh: topoľ biely

(Populus alba L.)

Habitus

 • žmohutný strom dorastajúci do výšky 30 - 40 m
 • žkoruna široko vajcovitá, žkonáre hrubé
 • žkôra v mladosti hladká, bielosivá až zelenosivá
 • žv strednej časti sú výrazné kosoštvorcovité lenticely ž
 • na báze je hrubá, pozdĺžne rozpukaná, tmavosivá až černastá borka
 • patrí do sekcie Leuce - topole biele a osiky

Púčiky

 • žusporiadané po špirále, kužeľovité až vajcovito kužeľovité
 • žlistové 4 - 5 x 3 mm veľké, kvetné väčšie
 • žobalové šupiny viaceré, svetlo hnedé husto bielo plstnaté

Výhonky (letorasty)

 • žoblé, olivovo zelené, husto bielo plstnatéž
 • na starších vetvičkách početná tvorba brachablastov

Listy (asimilačné orgány)

 • žna makroblastoch široko vajcovité, 6 - 10 x 6 - 11 cm veľké, 3 až 5 laločnaté
 • okraj nepravidelne vykrajovaný
 • žna brachyblastoch elipsovité až okrúhlasté, laloky plytké, okraj nepravidelne zubatý         (4 - 7 x 3 - 4 cm veľké)
 • žmladé listy z vrchu bielo plstnaté, neskôr lysejúce, tmavo zelené lesklé
 • žlisty sú celkove tvarovo a znakmi značne premenlivé
 • zospodu sú listy husto bielo až sivo plstnaté
 • stopka je 2 – 3 cm dlhá
 • samotné listy sú tuhé - kožovité

Kvety

 • žv jahňadovitých súkvetiach
 • žkvitne III - IV pred rozvíjaním listov

Plody - semená

 • žplod je tobolka, tobolky sú usporiadané do jahňadovitých súplodí
 • ždozrieva v máji
 • žsemeno je páperistá nažka
 • žrozmnožuje sa len zo semena !

Rozšírenie

 • žjužná a stredná Európa
 • žna Slovensku – nížiny, zaplavované územia pozdĺž väčších riek - lužné lesy
 • vystupuje  cca do 500 m n. m.

Ekológia

 • žsvetlomilná a teplomilná
 • žvyžaduje minerálne bohaté, hlboké a vlhké pôdy s prúdiacou spodnou vodou
 • vytvára ždva ekotypy:
  1. lužný – v lužných lesoch okolo veľkých riek
  2. lesostepný - rastúci  na lesostepiach  a pieskoch - často len ako ker

Význam

 • drevo sa používa na výrobu celulózy
 • pôdoochranný, brehospevňujúci aj ako parková drevina