Druh: topoľ osikový

(Populus tremula L.)

Habitus

 • žstrom vysoký 20 – 30 m, žkoruna široko vajcovitá až guľovitá riedka
 • žkôra dlho hladká, zelenkasto sivá ž
 • v strednej až spodnej časti kmeňa kosoštvorcovité lenticely ž
 • na báze kmeňa hlboko rozpukaná, tmavosivá až černastá borka

Púčiky

 • žpo špirále, sediace, podlhovasto vajcovité až kužeľovité, dlho ostro hrotité
 • žobalové šupiny viaceré, hnedé lesklé
 • žkvetné širšie a väčšie, žlistové 8 - 10 x 4 - 5 mm veľké

 

Výhonky (letorasty)

 • žžltohnedé až červenohnedé, lesklé
 • žna starších konárikoch je početná tvorba brachyblastov (na nich sa tvoria kvetné púčiky)

Listy (asimilačné orgány)

 • žna makroblastoch 6 - 10 x 4 - 9 cm veľké, vajcovité (kosoštvorcovité) až okrúhlasté, krátko hrotité žpo okraji vrúbkované
 • žvrchná strana tmavozelená, lesklá
 • žna brachyblastoch sú listy menšie a ± okrúhlasté, tvarom premenlivé
 • stopka 3 - 7 cm dlhá z bokov stlačená (listy sa potom vo vetre trepocú - os toho pochádza výraz - trasieš sa ako osika)

Kvety

 • jahňadovité, previsnuté
 • kvitne  III – IV pred rozvíjaním listov

Plody - semená

 • plod je žtobolka
 • tobolky sú usporiadané do dlhých previsnutých strapcovitých súplodí

Rozšírenie

 • žpôvodne po celej Európe, severná Afrika, Sibír
 • žna Slovensku od nížin až do 1100 (1425) m n. m., hlavne otvorené voľné plochy, rúbaniská

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina odolná mrazu
 • žrastie od suchých pieskov až po rašeliniská
 • najlepšie rastie na vlhkých, humóznych pôdach
 • žrýchlo sa šíry na voľné - otvorené plochy
 • v lených potastoch je vtrúsenou drevinou

Význam

 • žvýznamná priekopnícka a melioračná drevina (aj prípravná)
 • žpôdu opadom zlepšuje - hl. na horších stanovištiach
 • žvyniká silnou koreňovou výmladnosťou !
 • ždrevo je svetlé – beľové, mäkké, vhodné na  výrobu celulózy, obkladov v saunách, zápaliek
 • výrazný krajinotvorný prvok v jesenných mesiacoch