Druh: jelša zelená

(Alnus alnobetula (Ehrh.) Hartig)

Habitus

 • rozkonárený ker 2 – 3 m vysoký s oblúkovito vystúpavými konármi
 • kôra je červenohnedá neskôr až sivohnedá

Púčiky

 • žpo špirále, vajcovito hrotité až kužeľovité
 • obalové šupiny viaceré (2 - 6), červenohnedé až fialovasté, lesklé, mierne lepivé

Výhonky (letorasty)

 • žmierne stlačené, olivovo zelené až hnedasté
 • žzreteľné belavé lenticely

Listy (asimilačné orgány)

 • žjednoduché, vajcovité až elipsovité, krátko hrotité, 3 - 5 x 2  -3 cm veľké
 • žpo okraji nepravidelno jemne dvojito pílkaté
 • žpo oboch stranách žltkasto zelené
 • žna rube v pazuchách žiliek chĺpky
 • žstopka 8 -18 mm

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety rôznopohlavné, kvitne súčasne s rozvíjaním listov
 • ♂ jahňady sú podlhovasto vajcovité, 1 - 2 cm veľké, zelené až fialovasté, zakladajú sa po 2 - 6 na konci výhonkov už v predchádzajúcom roku, v čase kvitnutia sa predlžujú a prevísajú
 • ♀ jahňady prazimujú v púčikoch, vyrastajú až na jar, sú malé, podlhovasto vajcovité, zelenkasté, po 2 - 3 na vzpriamených stopkách

Plody - semená

 • plod – obojstranne krídlatá nažka
 • šištice sú vajcovité asi 1 cm veľké, na dlhej tenkej stopke

Rozšírenie

 • žv Európe pôvodne dve centrá:
  1. Východné Karpaty
  2. Alpy - nad hornou hranicou lesa, kde tvorí porasty podobne ako borovica horská
 • žna Slovensku introdukovaná v Západných a Nízkych Tatrách – výsadby nad hornou hranicou lesa v pásme kosodreviny na lokalitách zdevastovaných pastvou, alebo ťažko zalesnitelné lokality

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina kontinentálnej klímy
 • odolná mrazu, dobre rastie aj na vlhších stanovištiach

Význam

 • žpriekopnícka drevina
 • vo vyšších polohách pôdoochraný, vodohospodársky význam – podobne ako kosodrevina