Druh: smrek obyčajný

(Picea abies (L.) H. Karst.)

Habitus

 • žstrom prvej veľkosti, dorastá do výšky 40 – 60 m
 • žkoruna pravidelná, kužeľovitá (častá premenlivosť – rôzne formy), konáre prvého stupňa sú v pravidelných praslenoch pod ostrým až tupím uhlom
 • kôra červenohnedá, hladká, borka je sivohnedá, šupinovitá až peniažkovite rozpukaná
 • koreňová sústava je plytká – povrchová , málo stabilná
 • smrek obyčajný zaraďujeme do skcie Eupicea

Púčiky

 • žkužeľovité, hrotité, na povrchu bez živice

Výhonky (letorasty)

 • žčervenožlté, po opadnutí ihlíc ostávajú na konárikoch vypuklé vankúšiky (vetvičky sú drsné)

Listy (asimilačné orgány)

 • asimilačné orgány sú žihlicovité, 15 - 30 x 1 – 1,5 mm veľké, žna priereze kosoštvorcovité, končisté, na báze zúžené, mierne zakrivené
 • žpo stranách s nezreteľnými pásmi prieduchov, na konároch žvytrvajú za normálnych podmienok 6 – 9 rokov !
 • žna zatienených konároch sú sploštené,  usporiadané do dvoch radov, na oslnených konároch a vrchole koruny odstávajúce (kosákovite vyhnuté)
 • po opadnutí ihlíc zostávajú na vetvičkách vypuklé vankúčiky spôsobujúce drsnosť vetvičiek

Kvety

 • žjednodomá drevina, kvety rôznopohlavné, žkvitne IV - V
 • ž♂- šištičky sú 2 - 2,5 cm veľké široko vajcovité až guľaté, stopkaté, žzo začiatku sú červené neskôr žlté, vyrastajú v pazuchách ihlíc po celom obvode koruny
 • ž♀ - šištice sú 4 – 5,5 cm veľké, podlhovasto valcovité,žvyrastajú na konci konárikov v hornej tretine koruny, zo začiatku sú vzpriamené, žpurpurovočervené - forma erythrocarpa, alebo zelené - forma chlorocarpa
 • po opelení prevísajú

Plody - semená

 • plodom je žšiška, 1 0– 16 x 3 – 4 cm veľká, valcovitá, ždozrieva v októbri, žtvarom ako aj veľkosťou je veľmi premenlivá
 • tvar plodových šupín je tiež pomerne premenlivý (okrúhle, trojuholníkovité, dvojlaločné, trojlaločné, jazykovité,...) žž
 • šišky sa otvárajú a semeno vylieta koncom zimy až začiatkom jari
 • semeno  je 4 – 5 mm veľké, tmavohnedé, vajcovité, matné, lyžicovito uložené na konci 12 - 16 x 6 - 7 mm veľkého blanitého krídla, od ktorého sa ľahko oddeľuje
 • sypavosť šišiek je 3,2 %
 • žklíčivosť  je 70 - 80% a podrží si ju 3 - 5 rokov, pri vhodnom uskladnení (v chlade) aj 20 rokov, žsemenné roky prichádzajú každých 4 - 5 rokov
 • žsemenáčik má 6 - 10 tenkých, trojhranných klíčnych lístkov s pílkovitou hornou hranou,žv treťom roku vytvára bočné konáriky a žvo štvrtom pravidelné prasleny

Rozšírenie

 • žsmrek obyčajný má rozsiahly európsky areál rozšírenia s dvoma hlavnými oblasťami výskytu:
  1. severská oblasť – Škandinávia, Pobaltie až po Ural
  2. stredoeurópsko balkánska oblasť – horské sústavy strednej a východnej Európy
 • žna Slovensku sa vyskytuje od pahorkatín (300 m n. .m.) až po hornú hranicu lesa (1550 – 1600 m n. m.) čiže sa jedná o 3 – 7 lvs
 • optimum výskytu je  600 - 1000 m n. m.
 • žv pôvodnom rozšírení, ale aj v súčasnosti, smrek najčastejšie sprevádzajú buk a jedľa, žcca od 1000 m n. m. tvorí smrek prirodzene viac menej nezmiešané, rovnorodé smrečiny
 • žpri hornej hranici lesa v Tatrách pristupuje k nemu smrekovec opadavý, jarabina vtáčia a ešte vyššie borovica limbová

Ekológia

 • smrek obyčajný je žpolotienna drevina, vo vyšších polohách nároky na svetlo stúpajú
 • žrovnorodé porasty smreka sú charakterizované vyhranenou mikroklímou – obmedzený prístup zrážok do pôdy (hustý zápoj), vysoká vzdušná vlhkosť, malý pohyb vzduchu, zhoršené prehrievanie pôdy a tým aj znížený výpar – dôsledok – pomalý rozklad kyslého (surového) opadu, jeho hromadenie a následná podzolizácia
 • žmrazu je odolný je náročný na pôdnu aj vzdušnú vlhkosť
 • ždobre znáša aj stagnujúcu vodu močarísk a rašelinísk, neskôr zvýšeným odčerpávaním vody tieto vlhšie lokality až vysuší
 • žrastie dobre na rôznych geologických podkladoch, ale hlavne na prevzdušnených, sviežich, rovnomerne vlhkých pôdach, žprakticky rastie dobre na všetkých druhoch pôd

Význam

 • žpatrí medzi naše najvýznamnejšie hospodárske dreviny, jednak čo sa týka produkcie kvalitného dreva, ale aj čo do zastúpenia:
  • v súčasnosti je to okolo 22 % (viac má iba buk – 34%)
  • pred zhruba 20 rokmi to bolo 26 %
  • pôvodné zastúpenie smreka bolo do 5 %, čiže postupne sa približujeme k pôvodnému zastúpeniu
 • ždrevo smreka má vynikajúce mechanické vlastnosti a z našich hlavných hospodárskych drevín má najvšestrannejšie využitie, je vhodné na mechanické spracovanie v drevárskom priemysle (výroba reziva), ale aj na chemické spracovanie – výroba celulózy (drevo nižšej kvality)
 • ždrevo je to bezjadrové s beľou a vyzretým drevom, je svetlej farby so žltkastým nádychom za čerstva príjemne voňajúce po živici (živicu aj obsahuje na rozdiel od jedle a tisa)
 • v okrasnom sadovníctve sa využívajú jeho rôzne tvarové a vzrastové formy:
  • smrek obyčajný Virgata - vytvára dlhé nevetvené hadovité vetvy, ktoré sú často previsnuté