Druh: smrekovec opadavý

(Larix decidua Mill.)

Habitus

 • žstrom vysoký aj vyše 50 m, kmeň je priamy, plnodrevný, priebežný
 • žkoruna je kužeľovitá - riedka
 • žkonáre sú usporiadané po skrutkovnici,  vodorovne odstávajúce
 • žkôra je žltohnedá,žpomerne rýchlo sa vytvára hrubá, pozdĺžne rozpukaná borka hnedočervenej až sivohnedej farby
 • žkoreňová sústava je spočiatku kolovitá neskôr prechádza do srdcovitej

Púčiky

 • púčiky sú cca ž2 mm veľké, guľovité, svetlo hnedé, lesklé

 

Výhonky (letorasty)

 • žvytvára dva typy konárov:
  1. dlhé výhonky - makroblasty - sú tenké, svetložlté, lysé (na starších stromoch často previsnuté)
  2. brachyblasty – vyrastajú na dvojročných a starších konároch (sú nositeľmi kvetov a zväzkov ihlíc)

Listy (asimilačné orgány)

 • asimilačné orgány - sú žIhlicovité, jemné, jasnozelené (alebo modrasté – varieta glauca), ploché, 20 - 40 x 1 mm veľké
 • žna letorastoch vyrastajú po jednej po závitnici
 • žna brachyblastoch vyrastajú vo zväzku po 20 - 60
 • žihlice na jeseň žltnú a opadávajú

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety rôznopohlavné
 • kvitne III –  IV zároveň s rozvíjaním listov
 • žkvety vyrastajú z brachyblastov
 • ž♂ šištice sú vajcovité až guľovité, žlté, 5 - 10 mm veľké
 • ž♀ šištice sú takmer guľovité (podporné šupiny sú väčšie ako semenné, tie sa po opelení zväčšia a prekryjú podporné) a môžu byť buď: 
  • červené
  • zelené

Plody - semená

 • žplod je šiška 1,2 - 4 x 1,5 - 2,0 cm  veľká, široko vajcovitá, svetlohnedá
 • ždozrieva na jeseň v prvom roku a na strome vytrváva ešte niekoľko rokov
 • žsemeno je 3 - 4 mm veľké, trojhranné, vajcovité, svetložlté, lesklé s pevne prirasteným 9 - 11 mm dlhým krídelkom, žzo šišiek sa uvoľňuje druhým rokom,žklíčivosť je nízka ± 33%

Rozšírenie

 • žpôvodne Alpy, Karpaty, Európska časť Ruska až Sibír
 • žna Slovensku v najsevernejších (horských) oblastiach stredného Slovenska, od 400 až do 1 800 m n. m.
 • na hornej hranici hranica lesa spolu so smrekom obyčajným a borovicou limbovou
 • žv porastoch rastie jednotlivo, alebo v skupinách (hl. na výslnných hrebeňoch)

Ekológia

 • žvýrazne svetlomilná drevina kontinentálnej klímy
 • ždobre sa mu darí na hlbokých, vzdušných a čerstvo vlhkých pôdach (hl. na vápencoch)
 • žzaraďuje sa k priekopníckym drevinám je citlivý na exhaláty

Význam

 • žmelioračná drevina, tvorí kostru porastu
 • ždrevo je jadrové, živičnaté s úzkou beľou (1 - 2 cm) a výrazným červenohnedým jadrom, dobre odoláva poveternostným vplyvom
 • žpoužíva sa pri výrobe nábytku a v stavebníctve
 • v minulosti sa využívalo pri stavbe mlynov, ale aj domov a mostov