Druh: borievka obyčajná

(Juniperus communis L.)

Habitus

 • žker až malý strom dorastajúci do výšky cca 10 m (často viackmenný ker)
 • koruna je premenlivá - od úzkej kužeľovitej (stĺpovitej) až po široko rozložitú viackmennú
 • žkôra je v mladosti sivohnedá, neskôr červenohnedá v pásikoch sa odlupujúca borka

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú trojhranné, červeno hnedé

Listy (asimilačné orgány)

 • asimilačné orgány sú žihlicovité v trojpočetných praslenoch
 • tuhé, pichľavé, 1 - 1,5 cm dlhé, na lícnej strane so striebristým pásikom v žliabku

Kvety

 • dvojdomá drevina, kvitne IV - V
 • samčie šištičky sú 3 - 4 mm veľké, vajcovité, žlté
 • samičie šištičky žltozelené - podobné púčikom

Plody - semená

 • žplod je guľovitá (bobuľovitá) šiška, modrasto čierna, sivo oinovatená - žvznikla zrastom 3 - 6 dužinatých plodových šupín
 • žpriemer bobule je 5 - 8 mm, obsahuje 1 - 3 trojhranné semená
 • ždozrieva druhým až tretím rokom

Rozšírenie

 • žmierne pásmo severnej pologule
 • žna Slovensku od nížin do hôr (1000 m n. m.)
 • najčastejšie ako podrast v presvetlených suchých lesoch, na bývalých zanedbaných pasienkoch, zdevastovaných plochách – vždy ale s obsahom vápenca !

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina, úplne odolná mrazu
 • rastie hl. na chudobných - extrémnych pôdach
 • má priekopnícky charakter
 • je to drevina kontinentálnej klímy

Význam

 • žpriekopnícka drevina na extrémnych (ťažko zalesniteľných) stanovištiach
 • parková drevina, hl. jej tvarové a farebné kultivary
 • plodonosná