Druh: borievka alpínska

(Juniperus sibirica Lodd.)

Habitus

 • žkrovitá až poliehavá drevina do 50 - 80 cm vysoká
 • morfologicky podobná borievke obyčajnej

Listy (asimilačné orgány)

 • asimilačné orgány sú ihlicovité v trojpočetných praslenoch (podobné borievke obyčajnej)
 • sú ale kratšie, len 0,5 – 1,0 cm veľké (a sú aj mäkšie)

Kvety

 • drevina dvojdomá (výnimočne jednodomá)
 • kvety sú morfologicky podobné borievke obyčajnej

Plody - semená

 • plod je šišková bobuľa, tmavomodrá osrienená 5 - 9 x 5 - 6 mm veľká (morfologicky podobná borievke obyčajnej)
 • dozrieva na jeseň druhého roku, ale aj v treťom roku

Rozšírenie

 • na Slovensku žrastie nad hornou hr. lesa v pásme kosodreviny do cca 1000 do 2150 m n .m. (hl. Vysoké a Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra)

Ekológia

 • svetlomilná drevina kontinentálnej klímy znášajúca extrémne výkyvy teplôt
 • rastie na rôznych podkladoch
   

Význam

 • pôdoochranný význam
 • môže sa uplatniť aj ako ozdobná drevina v sklakách