Druh: brest väzový (väz)

(Ulmu laevis Pall.)

Habitus

 • žstrom dorastajúci do výšky 30 - 35 m, koruna široko vajcovitá, nepravidelná, žkonáre sú hrubé, odklonené pod ostrým uhlom
 • žkôra je hladká, sivohnedá
 • žborka je hnedosivá, sieťovito rozpukaná do pomerne plochých nehlbokých plátov
 • žpri náhlom bočnom oslnení dochádza k aktivácii tzv. spiacich púčikov („zavlkovateniu“)

Púčiky

 • žpostavené sú striedavo vo dvoch radoch
 • žobalové šupiny sú dvojfarebné - na báze škoricovo hnedé, po okraji tmavohnedé !
 • listové púčiky sú kužeľovité, ostro hrotité, 4 - 6 x 2 - 3 mm veľké
 • kvetné púčiky sú široko vajcovité, 5 - 7 x 4 - 5 mm veľké

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žsvetlohnedé až červenohnedé, žjemne chlpaté, neskôr lysejúce
 • žlenticely sú svetlohnedé, čiarkovité
 • žlistová jazva je šikmo – bokom od púčika

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduchéž, perovité, v základnom tvare vajcovité
 • najširšie ± v strede, alebo tesne nad stredom, ž6 - 15 x 4 - 12 cm veľké
 • žna konci sú dlho hrotité, na báze asymetrické (jedna strana je ukončená srdcovito, druhá klinovito)
 • žmladé listy sú mäkko chlpaté neskôr z vrchu tmavozelené lesklé
 • žpo okraji sú dvojito pílkovité – hroty pílok sú výrazne zahnuté k vrcholu
 • žspodná strana je svetlejšia, mäkko chlpatá, žstopka je chlpatá dlhá 3 - 9 mm
 • čepeľ listu má ž12 - 19 párov žíl II. rádu

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žobojpohlavné v riedkych zväzočkoch na tenkých 6 - 20 mm dlhých stopkách
 • žkvitne III – IV pred rozvíjaním listov (± o 2 týždne neskôr ako ostatné bresty)

Plody - semená

 • plod je žsvetlohnedá, elipsovitá, dookola krídlatá nažka posunutá k spodnej - stopkovej časti krídelka
 • žnažka aj s krídelkom je 12 - 16 x 8 - 12 mm veľká, na vrchole vykrojená, po okraji brvitá

Rozšírenie

 • žstredná a východná Európa
 • žna Slovensku iba vtrúsene (zriedkavo) žod najnižších polôh (lužných lesov) cca do 630  (1100) m n. m.

Ekológia

 • žv mladosti znesie aj silné zatienenie, neskôr polotienna drevina
 • žvyžaduje úrodné, dostatočne hlboké pôdy, znáša aj záplavy
 • žrastie predovšetkým v lužných lesoch (tvrdý luh) s dubom letným, jaseňom štíhlym, jaseňom úzkolistým, brestom hrabolistým, ...
 • je žodolný voči grafióze !

Význam

 • žz hľadiska malého zastúpenia malý
 • žpri zalesňovaní zasolených stanovíšť a zaplavovaných území
 • ako krajinotvorný prvok