Druh: imelo biele

(Viscum album L.)

Habitus

 • žpoloparazitický ker v korunách stromov
 • žkoruna je guľovitá v priemere  0,5 – 1,0 m veľká, husto zakonárená
 • žkôra dlho zelená, staršia sivá

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žžlto zelené, vidlicovito rozkonárené

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, žtrváce, kopijovité až obráteno vajcovité, na vrchole zaoblené, alebo slabo vykrojené, ž4 - 7 x 2 - 10 cm veľké, kožovité, sediace
 • žilnatina je rovnobežná

Kvety

 • ždvojdomá drevina, kvety jednopohlavné, kvitne II – III

Plody - semená

 • plod je žsmotanovobiela (až žltobiela) guľovitá bobuľa, 8 - 10 mm veľká s lepkavým dužinatým oplodím
 • žobsahuje jedno 5 -  7x 4 mm veľké, vajcovité, stlačené semeno
 • ždozrieva XI – XII

Rozšírenie

 • žstredná až južná Európa až Malá Ázia
 • žna Slovensku je poloparazitom na ihličnatých drevinách (jedle, borovice) a listnatých drevinách (topole, vŕby, lipy, javory, jablone, jelše, brezy)