Druh: klokoč perovitý

(Staphylea pinnata L.)

Habitus

 • žker vysoký 2 - 5 m, konáre priame
 • kôra svetlosivá, neskôr jemne pozdĺžne rozpukaná tmavosivá v puklinách belavo sfarbená

Púčiky

 • žprotistojné (vrcholové párové), široko vajcovité, 6 - 10 x 3 - 5 mm veľké
 • ždvojhranné, stlačené, prihrotené, sediace
 • púčiková šupina je jedna - zelenohnedá
 • žterminálne púčiky sú väčšie  - často párové

Výhonky (letorasty)

 • žpriame, pomerne hrubé, žzelené až červenkasté, žza mlada chlpaté neskôr lysejúce

Listy (asimilačné orgány)

 • žnepárno perovito zložené, 30 - 40 cm dlhé, žzložené sú z 2 - 3 párov jednotlivých listov
 • žjednotlivé listy sú podlhovasto až široko vajcovité, po okraji jemne pílkaté, krátko stopkaté až sediace
 • žterminálny list je na cca 3 cm dlhej stopke

Kvety

 • kvety sú žobojpohlavné, 5 - početné, žltobiele až červenkasté
 • žzoskupené sú do 12 - 15 cm dlhých pazušných previsnutých metlín (vidlanov)
 • žkvitne V – VI

 

Plody - semená

 • plod je ž3 - 5 cm veľká, nafúknutá guľovitá blanitá tobolka, žlto zelená v zrelosti hnedá
 • žtobolka obsahuje 2 - 3 púzdra a v každom púzdre sú 2 - 3 semená
 • semeno je cca 1 cm veľké v obryse obráteno vajcovité, lesklohnedé, pevné, prirastené uťatou svetlou bázou k tobolke

Rozšírenie

 • žpôvodné rozšírenie je v Strednej a Juhovýchodnej Európe až v Malej Ázii
 • žna Slovesku rastie v nížinách až pahorkatinách v teplejších oblastiach, max. do 500 m n. m.

Ekológia

 • žpolotienna drevina, náročná na obsah živín v pôde a pôdnu vlhkosť
 • rastie v zmiešaných listnatých lesoch v krovinách a na suťoviskách
 • žcitlivá na extrémne teploty

Význam

 • žako dekoratívna drevina pri parkových úpravách jednak kvetmi, ale aj plodmi