Druh: bršlen európsky

(Euonymus europaeus L.)

Habitus

 • žker až malý stromček dorastajúci do 4 - 6 m
 • žkoruna guľovitá, nepravidelná
 • kôra svetlosivá ž
 • na starších kmeňoch sa tvorí sivastá až tmavosivá sieťovito rozpukaná borka do pevných plytkých obdĺžnikovitých platničiek

Púčiky

 • žkrížmo protistojné až šikmo protistojné
 • žobalové šupiny zelené s hnedým okrajom

Výhonky (letorasty)

 • žoblé, zelené (až fialovasté)
 • na letorastoch sa spravidla utvárajú štyri hnedé korkové lišty (často krídlaté), ktoré sa zachovávajú aj na kmienku

Listy (asimilačné orgány)

 • žjednoduché, protistojné, kopijovité až vajcovité, ž5 - 10 x 2 - 4 cm veľké (opadavé)
 • žpo okraji jemne pílkovité
 • žvrchná strana tmavozelená - matná, žilnatina je z vrchu mierne vtlačená
 • stopka 1 - 1,5 cm dlhá

Kvety

 • kvety sú žobojpohlavné, kvitne V – VI
 • žzoskupené sú do chudobných vzpriamených vidlanov
 • žsamotné kvety sú zelenkavé až žltkasto biele

Plody - semená

 • plod je žštvorpuzdrová mäsitá tobolka, najskôr zelená v zrelosti červená 1,0 – 1,5 cm veľká, na 2 - 3 cm dlhej stopke
 • v každom puzdre sú 1 - 2 vajcovité semená (5 - 7 x 3 - 4 mm veľké) obalené oranžovým mieškom (sú jedovaté !)

Rozšírenie

 • žEuroázijský druh
 • žna Slovensku od nížin do 500 (700) m n. m.
 • žrastie v lužných lesoch v nížinách až pahorkatinách (v dubinách až bučinách)

Ekológia

 • žznáša zatienenie
 • žje náročný na vlhkosť pôdy

Význam

 • hospodársky význam nemá
 • z hľadiska porastovej štruktúry - ako výplňová drevina (ker)
 • žna jeseň dekoratívny červenými plodmi aj pestro sfarbenými listami – čiže aj ako parková drevina