Druh: dráč obyčajný

(Berberis vulgaris L.)

Habitus

 • ker vysoký do 3 m, konáre priame
 • žkôra hladká, žltohnedá (pod kôrou sa nachádza výrazne žlté lyko)
 • žborka pozdĺžne rozpukaná

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené po špirále, žvyrastajú v pazuchách tŕňov

Výhonky (letorasty)

 • žletorasty sú pozdĺžne ryhované, žltohnedé
 • žna dlhých výhonkoch sa tvoria tŕne:
  • v hornej časti jednoduché
  • nižšie 3 až 7 – dielne
 • žv pazuchách tŕňov sa tvoria brachyblasty z ktorých vyrastajú listy

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, žpodlhovasto - obráteno vajcovité
 • žpo okraji sú ostro až ostito brvité, svetlo zelené, pomerne tuhé, ž3 - 5 x 2 cm veľké
 • žlisty vyrastajú vo zväzkoch po 2 – 12 na brachyblastoch

Kvety

 • kvety sú žobojpohlavné, žlté
 • žvyrastajú z brachyblastov vo visiacich mnohokvetných strapcoch
 • žkvitne v máji
 

Plody - semená

 • plod je červená želipsoidná bobuľa, kyslá,  0,8 – 1,2 cm veľká
 • žobsahuje 2 - 3 semená
 • ž dozrieva v septembri 

Rozšírenie

 • žpôvodne rozšírený takmer po celej Európe
 • žna Slovensku od lužných lesov až po suché lesostepné spoločenstvá s dubom plstnatým
 • vystupuje cca do 770 (1200) m n. m.

Ekológia

 • žsvetlomilný ker znášajúci sucho

Význam

 • žako parková drevina ozdobná kvetmi aj plodmi
 • žvhodný do živých plotov
 • žje medzihostiteľom hrdze obilnej !