Druh: ríbezľa alpínska

(Ribes alpinum L.)

Habitus

 • žker vysoký 1 – 2 m, bez tŕňov, žpomerne husto zakonárený, konáre často poprehýbané

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú žjednoduché, dlaňovito 3 (5) laločnaté, laloky sú tupé, po okraji hrubo pílkaté
 • listy sú ž4 - 5 x 3 - 4 cm veľké, stopka je 1 – 2 cm dlhá (kratšia ako čepeľ !)

Kvety

 • žkvety sú jednopohlavné, neúplne dvojdomé vo vzpriamených žltozelených strapcoch
 • kvitne IV až VI

Plody - semená

 • plod je žguľovitá bobuľa, červená, sladká !
 • je asi 7 mm veľká
 • žobsahuje viacero žltohnedých drobných semien
 • ždozrieva VII – VIII

Rozšírenie

 • žpôvodne rozšírená v južnej a strednej Európe
 • žna Slovensku rastie od 450 – 1600 m n. m. (až do pásma kosodreviny)
 • predovšetkým v presvetlených lesoch (dubinách, bučinách), na skalách, suťoviskách a v úžľbinách

Ekológia

 • žpolotienna až tienna drevina, neznáša sucho, odolná voči extrémnym výkyvom teplôt
 • na živiny skôr náročnejšia

Význam

 • žplodonosná drevina