Druh: ruža šípová

(Rosa canina L.)
-> Rod: ruža (Rosa) -> Čeľaď: ružovité (Rosaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny

Habitus

 • ker vysoký do 1 – 3 m, konáre oblúkovito previsnuté
 • žkonáre sú porastené kosákovito zahnutými tŕňami smerom nadol
 • tŕne sú pokožkového pôvodu

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú zložené - žnepárno provito zložené
 • žzložené sú zo 4 - 6 párov jednotlivých listov
 • žjednotlivé listy sú vajcovité až elipsovité žpo obvode jemne dvojito pílkovité
 • žna báze zloženého listu sa nachádzajú prílistky

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety obojpohlavné
 • kvety sú niekoľké vo zväzočku, alebo aj jednotlivé, biele až ružovkasté na koncoch konárikov 

Plody - semená

 • plod je žkôstočkovitá nažka, ktorá je uzavretá vo vajcovitej až guľovitej čiaške (šípke) po dozretí svetlo červenej farby

Rozšírenie

 • žod nížin až do horského pásma
 • na kamenitých a skalnatých stráňach, medziach, na okrajoch lesov

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina, odolná suchu

Význam

 • žpomerne premenlivý druh, používa sa ako podpník pre pestovanie kultivarov žv okrasnom sadovníctve
 • žplodonosný ker, plody sú bohaté na vitamín „C“
 • krajinotvorný prvok