Druh: čerešňa krovitá

(Cerasus fruticosa Pall.)

Habitus

 • drobný ker často poliehavý, 30 - 150 cm vysoký
 • kôra svetlohnedá
 • lenticely sú priečne, čiarkovité, žltkasté

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, obráteno kopijovito elipsovité, vyrastajú na dlhých výhonkoch (makroblastoch) sú 3 - 3,5 x 1,5 - 2,5 cm veľké
 • na brachyblastoch sú menšie, široko elipsovité až obráteno vajcovité
 • obidva typy listov sú pomerne pevné, po okraji vrúbkovano zubaté z vrchnej strany tmavozeleno lesklé
 • stopka je 5 - 10 mm dlhá

Rozšírenie

 • žpôvodne Južná Európa a Západná Sibír v lesostepiach a na okraji lesov
 • žna Slovensku v najteplejších oblastiach hl. na vápencoch (napr. Devínska Kobyla) na severe až po Choč

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina odolná suchu, žrozširuje sa hl. koreňovými výmladkami
 • rastie hl. na výhrevných, suchých, vápenatých, plytkých a kamenitých pôdach
 • ochrana - zraniteľný druh (VU)

 

Význam

 • ozdobná kvetmi a lesklými listami
 • v záhradníctve sa využíva jej smútočná forma