Druh: breza previsnutá

(Betula pendula L.)

Habitus

 • strom vysoký do 30 m,ž koruna vajcovitá, nepravidelná
 • žvetvy posledného rádu ovísajú !
 • žkoreňová sústava plytká
 • žkôra – žltohnedá až červenohnedá
 • žborka – biela, matná, odlupuje sa v priečnych kruhovito papierovitých pásoch (predovšetkým v strednej časti kmeňa), žv spodnej časti kmeňa sa tvorí pevná – kamenná, tmavosivá až černastá borka

Púčiky

 • usporiadané po špirále
 • žvajcovité, prihrotené, sediace
 • žobalové šupiny viaceré, červenohnedé, po okraji chĺpkaté, mladé lepkavé

Výhonky (letorasty)

 • tmavohnedé, pomerne tenké s vypuklými drobnými bradavičkami – lenticelami (ale aj bez nich)

Listy (asimilačné orgány)

 • jednoduché, 4 - 6 x 2 - 4 cm veľké, kosoštvorcovité až trojuholníkovité s predĺženým hrotom
 • žna báze klinovité až uťaté, po okraji dvojito pílkaté
 • žstopka 1 - 2 cm dlhá
 • žmladé listy sú lepkavé

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety rôznopohlavné
 • žkvitne III – IV
 • ž♂ - jahňady, valcovité, sú cca 1 - 2 cm dlhé, zakladajú sa už na jeseň po 1 – 3
 • ž♂ -  jahňady v čase kvitnutia sa predlžujú – visiace, 30 - 60 x 6 - 8 mm veľké, valcovité
 • ž♀ - jahňady na jar z brachyblastov, vzpriamené, 15 - 20 x 2 - 3 mm veľké, valcovité

Plody - semená

 • žplod je 2 - 3 mm veľká krídlatá nažka, blanité krídelko je 3x širšie ako semienko
 • žnažky sú zoskupené do 2 - 3 x 1 cm veľkého šišticovitého súplodia, ktoré sa po dozretí rozpadá, plodové šupiny sú trojlaločné
 • ždozrieva v auguste

Rozšírenie

 • žtakmer celá Európa a veľká časť Sibíre
 • žna Slovensku od najnižších polôh do 1 150 – 1 450 m n. m.
 • žako jedna z prvých osídľuje rúbaniská, neudržiavané pasienky, voľné plochy

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina kontinentálnej klímy
 • žnenáročná na obsah živín v pôde
 • žtolerantná voči vode v pôde (presýchavé lokality až močiare a rašeliniská)

Význam

 • dôležitá prípravná drevina
 • žvýznamná priekopnícka a rýchlorastúca drevina
 • krajinotvorný prvok
 • ždrevo beľové, svetlé, vhodné na výrobu nábytku i využitie v rezbárstve
 • žvytvára cenné formy – svalcovité, očkové drevo
 • žvyužíva sa pri ozeleňovacích prácach
 • žznáme sú ozdobné formy (stĺpovitá, smútočná, strihanolistá)