Druh: vŕba oštepovitolistá

(Salix hastata L.)

Habitus

 • ker 0,5 - 1 (- 1,5) m vysoký, priamy až poliehavý s kmienkami s priemerom do 3 cm a s vystúpavými konármi
 • jednoročné konáriky sú hnedasté

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, 3,0 - 7,0 x 1,5 - 3,5 cm veľké, elipsovité až obráteno vajcovité, zriedka podlhovasté, na báze oblé až mierne srdcovité
 • okraj listov je jemne pílkovitý
 • vrchná strana je tmavozelená, spodná žltozelená až sivozelená
 • žilnatina je sieťovitá, z vrchu vtlačená, zospodu vystupujúca, stredová žila je nápadne žltá
 • stopka je krátka (3 - 8 mm), prílistky sú vyvinuté, trváce, šikmo srdcovité, žliazkato pílkaté, opadávajú zároveň s listami

Rozšírenie

 • Severná Eurázia, stredná Európa a ostrovčekovite v horstvách južnej Európy a južnej Sibíri
 • na Slovensku sa najhojnejšie vyskytuje v Belianskych Tatrách, zriedkavejšie vo Veľkej Fatre, Nízkych Tatrách, v Západných a Vysokých Tatrách
 • vyskytuje sa predovšetkým na prameniskách, vlhkých sutinách, v karoch, v montánnom až subalpínskom stupni od 1 400 m n. m. až do 1 800 m n. m. (max. 2 050 m n. m. Ždiarska vidla).

Ekológia

 • rastie na vlhkých, minerálne bohatších, kamenistých pôdach, skôr na bázických podložiach

Význam

 • v prostredí, v ktorom rastie, plní funkciu priekopníckej, melioračnej a vodohospodárskej dreviny
 • ochrana - zákonom chránený druh