Druh: jarabina vtáčia

(Sorbus aucuparia L.)

Habitus

 • strom dorastajúci do 15 - 20 m, koruna vajcovitá pomerne riedko zakonárená
 • kôra červenohnedá, borka tmavosivá stĺpikovito odlúpavá

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené po špirále, žširoko vajcovité, tupo hrotité, sediace
 • žterminálny je najväčší – tupo kužeľovitý
 • žobalové šupiny sú hnedofialové na vrchole bielo plstnaté

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpriame, oblé, červenohnedé, sivo plstnaté, neskôr hnedosivé – lysé žs pozdĺžnymi belavými lenticelami
 • žpočetné sú krúžkované brachyblasty

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú zložené - žnepárnoperovito zložené, 15 - 20 cm dlhé
 • zložené sú zo 4 - 7 párov jednotlivých listov
 • žjednotlivé listy sú kopijovité až podlhovasto elipsovité, 3 - 5 x 1 - 1,5 cm veľké, krátko stopkaté až sediace
 • žpo okraji hrubo pílkovité v spodnej časti často celistvo okrajové
 • žvrchná strana je tmavozelená, riedko chlpatá, žspodná strana svetlejšia, viac či menej chlpatá

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety obojpohlavné, biele, zoskupené do vzpriamených chocholíkovitých metlín o priemere 10 - 15 cm
 • kvitne V – VI

Plody - semená

 • plod je guľovitá svetločervená malvica, 0,9 - 1,5 cm veľká
 • obsahuje 2 - 4 kvapkovité  (4 x 2 mm veľké) hnedé semená

Rozšírenie

 • pôvodne  takmer celá Európa (okrem juhu Európy), na severe po severnú hranicu lesa a Sibírou až na Ďaleký východ
 • na Slovensku od najnižších polôh priemerne do 1 540 – 2 010 m n. m. (je súčasťou hornej hranice lesa a vystupuje až do pásma kosodreviny )

Ekológia

 • žpolotienna, vo vyššom veku svetlomilná drevina, úplne odolná mrazom !
 • žnenáročná na obsah živín v pôde, znáša sucho, ale aj nadbytok vlahy

Význam

 • žvýznamná priekopnícka drevina hlavne vo vysokých horských polohách
 • žprípravná drevina, pôdoochranná, ale aj ohryzová a plodonosná
 • plody sú významným zdrojom poptravy pre mnohé populácie vtáctva v jesených a zimných mesiacoch (chochláč severský, drozdy, ...), ktoré zároveň zebezpečujú jej rozširovanie
 • žvyužíva sa pri tvorbe zelene v mestách
 • známe sú jej mnohé formy (smútočná, žltoplodá, strihanolistá, ...)