Druh: hruška planá

(Pyrus pyraster (L.) Burgsd.)

Habitus

 • strom dorastajúci do výšky 20 – 25 m, koruna podlhovasto vajcovitá, konáre odstávajúce
 • kôra sivohnedá, hladká, borka hnedosivá - rozpukaná do obdĺžnikovitých platničiek

Púčiky

 • púčiky sú postavené žpo špirále, kužeľovité, hrotité, obalové šupiny červenohnedé

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpriame, žltohnedé až hnedé, neskôr sivé
 • na starších konároch početné brachyblasty
 • početné tŕne sú stonkového pôvodu

Listy (asimilačné orgány)

 • Llsty sú jednoduché, vajcovité až okrúhlasté, po okraji jemne pílkaté
 • vrchná strana je tmavozelená, lesklá
 • listy sú 4 - 6 x 3 - 4 cm veľké, stopka je pomerne dlhá 4 – 5 cm

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety obojpohlavné, biele v chocholíkovitých strapcoch na 2 – 3 cm dlhých stopkách vyrastajúcich z brachyblastov

Plody - semená

 • plod je guľovitá až hruškovitá malvica, 3 – 4 cm veľká, zelená, po dozretí žltá, sladká

Rozšírenie

 • žpôvodne južná až stredná Európa
 • žna Slovensku od nížin do nižších horských polôh (do 1000 m n. m.)
 • hlavne výslnné a výhrevné krovité stráne, lesostep, presvetlené lesy, medze
 • je to žtrvale zdomácnený, alochtónny druh, ktorý rastie v pôvodných alebo druhotných rastlinných spoločenstvách

Ekológia

 • žsvetlomilná až polotienna drevina citlivejšia na nízke teploty

Význam

 • žplodonosná, ozdobná kvetmi aj plodmi
 • krajinotvorný prvok
 • materský druh ovocných kultivarov (používa sa ako podpník)