Druh: agát biely

(Robinia pseudoacacia L.)

Habitus

 • žstrom vysoký 25 - 30 m, žkmeň pokrivený
 • žkoruna široko vajcovitá, vo vyššom veku až dáždnikovitá
 • kôra hladká zelenkasto hnedá, borka  je hlboko sieťovito rozpukaná, svetlohnedá až sivohnedá

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené po špirálež, sú skryté v listovom vankúšiku žpo stranách s tŕňmi prílistkového pôvodu až 2 cm dlhými

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpriame, niekedy poprehýbané, hranaté,žzelenohnedé až červenohnedé, lesklé
 • žlenticely drobné, nevýrazné

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú žnepárno perovito zložené zo 4 - 8 párov lístkov
 • žlisty sú 12 - 20 cm dlhé
 • žjednotlivé listy sú elipsovité na vrchole zaokrúhlené, alebo slabo vykrojené, celistvo okrajové
 • žstopka 2 - 3 mm dlhá

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety obojpohlavné, biele usporiadané do 10 - 15 cm dlhých visiacich strapcov
 • žkvitne po olistení v máji až júni, sú výrazne aromatické (žmedonosná drevina)

Plody - semená

 • plod je plytko hrboľatý struk 5 - 12 cm dlhý
 • žstruk obsahuje viacero 5 x 4 mm veľkých obličkovitých hnedých semien
 • žstruky ostávajú na strome až do jari nasledujúceho roku

Rozšírenie

 • žpôvodne rozšírený v juhovýchodnej časť Severnej Ameriky
 • ždo Európy bol zavedený r. 1601
 • žna Slovensku sa pestuje v teplejších oblastiach, kde prakticky zdomácnel (trvale zdomácnený, alochtónny druh, ktorý rastie v pôvodných alebo druhotných rastlinných spoločenst)

Ekológia

 • svetlomilná a teplomilná drevina nenáročná na obsah živín v pôde
 • dobre znáša sucho, citlivá na skoré mrazy

Význam

 • žna neplodných pôdach a viatych pieskoch ako melioračná drevina (pestovať tam, kde nie je možné pestovať domáce druhy drevín)
 • žbohaté pôdy degraduje (vysávač živín !), plevelná drevina
 • drevo je jadrové, tvrdé, ťažké, pevné a trvanlivé  - vhodné pri výstavbe oplôtkov (vydrží aj niekoľko desaťročí)
 • z priamejších kmeňov sa dá narezať rezivo vhodné na výrobu kvalitného (luxusného) nábytku