Druh: vŕba trojtyčinková

(Salix triandra L.)

Habitus

 • žkošatý ker 3 - 4 (6)m vysoký
 • ždobrým rozlišovacím znakom je typická borka – hnedošedá odlupujúca sa v plátoch podobne ako platan

Púčiky

 • striedavo postavené, vajcovito kužeľovité - podlhovasté
 • žlté, žltozelené až žltohnedé

Výhonky (letorasty)

 • sivozelené až hnedosivozelené, hladké, lysé slabo lesklé
   

Listy (asimilačné orgány)

 • žpredĺženo kopijovité, 3 - 16  x 1 - 4 cm veľké (vo veľkosti značne premenlivé)
 • žokraj je jemne pílkovitý so žliazkami v zárezoch
 • žvrchná strana je tmavozelená matne lesklá
 • žspodná strana je svetlo zelená

Kvety

 • kvety sa rozvíjajú súčasne s rozvíjaním listov
 • kvitne IV - VI

Rozšírenie

 • rastie hl. na bohatých a vlhkých pôdach, pozdĺž vodných tokov od nížin až do podhoria (800 m n. m.)

Ekológia

 • vyžaduje vlhké, výživné, vápenaté, kamenité i hlinité pôdy

Význam

 • ochranná funkcia pri spevňovaní brehov väčších vodných tokov
 • je vhodná aj na výrobu prútov pre košíkárske účely