Druh: prútnatec metlovitý

(Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W. D. J. Koch)

Habitus

 • žker 1 - 3 m vysoký, konáre vzpriamené, metlovité
 • kôra zelená

Výhonky (letorasty)

 • žtenké, zelené, pozdĺžne žliabkované, 5 - hranné (zelené ostávajú aj v zime)

Listy (asimilačné orgány)

 • listy žsú dvojaké:
  1. najprv sa tvoria dlaňovito zložené – trojpočetné (sú v spodnej časti kra)
  2. po odkvitnutí v hornej časti výhonkov sa utvárajú jednoduché listy
 • žjednotlivé listy sú obráteno vajcovité, na konci hrotité až vykrojené
 • listy sú 6 - 15 x 2 - 5 mm veľké

Kvety

 • drevina jednodomá kvety žobojpohlavné, žlté
 • vyrastajú jednotlivo, alebo po dva z pazúch listov na 1 - 2 cm dlhých stopkách

Plody - semená

 • plod je žstlačený struk v zrelosti tmavohnedý až čierny s dlhými belavými chlpmi (najmä na švíkoch)

Rozšírenie

 • ž± celá Európa s výnimkou chladného severu
 • žna Slovensku v nížinách až pahorkatinách, často vytvára rozsiahle skupinovité porasty na okrajoch lesov

Ekológia

 • žpolotienna drevina, odolná suchu
 • žrastie na kyslých pôdach
 • citlivá na mráz

Význam

 • ždekoratívny ker - v čase kvitnutia bohatými žltými kvetmi a v zime zelenou farbou metlovitých konárov