Druh: mechúrnik stromovitý

(Colutea arborescens L.)

Habitus

 • ker do 4 m vysoký, koruna nepravidelná, konáre vzpriamené na konci ohnuté
 • kôra svetlo hnedosivá

Listy (asimilačné orgány)

 • listy žnepárnoperovite zložené, 6 - 15 cm dlhé, zložené sú z 3 - 6 párov jednotlivých lístkov
 • žjednotlivé listy sú elipsovité až obráteno vajcovité, na vrchole oblé až vykrojené, celistvo okrajové, krátko stopkaté až sediace

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety obojpohlavné, sýto žlté, zoskupené po 2 - 8 do pazuchových 5 - 10 cm dlhých strapcov
 • kvitne V - VI

Plody - semená

 • plod je žnafúknutý struk 6 - 8 x 3 cm veľký, zelený až červeno fialový, po dozretí hnedý, blanistý až kožovitý
 • puká v hornej časti
 • obsahuje viacero semien obličkovitého tvaru o veľkosti 6 x 4 mm
 • semienka sú v čase zrelosti čierne

Rozšírenie

 • žpôvodne južná Európa a Severná Afrika
 • na Slovensku v najteplejších oblastiach južného Slovenska (Kováčovské kopce, Slovenský kras)

Ekológia

 • žsvetlo a teplomilná drevina citlivá na mráz, odolná suchu

Význam

 • žozdobný kvetmi, ale aj plodmi
 • pestovaný ako parková drevinaž
 • na Slovensku je Zákonom chránený - zraniteľný druh (VU)