Druh: karagana stromovitá

(Caragana arborescens Lam.)

Habitus

 • ker až nízky strom dorastajúci do výšky 3 - 6 m
 • kôra je žltkastozelená, neskôr sivozelená
 • pokožka sa lúpe v pozdĺžnych tenkých pásoch
 • borka je tmavo sivozelená pokrytá priečnymi čiarkovitými vyvýšenými lenticelami

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené po špirále
 • žpodlhovasto vajcovité, bývajú prekryté zvyškom listovej pošvy
 • obalové šupiny hrotité žltohnedé

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žzelenohnedé, oblé, za mlada chlpaté, neskôr lysé

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú žpárno pervito zložené, 7 - 12 cm dlhé
 • zložené sú zo 4 - 6 párov lístkov,
 • žna báze listovej stonky sú dva ostro hrotité 3 - 4 mm dlhé prílistky, neskôr tŕnisté
 • žjednotlivé listy sú elipsovité, celistvo okrajové na konci štetinovito hrotité

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žobojpohlavné, sírovo žlté
 • žkvitne máj – jún
 • kvety vyrastajú po 1 - 3 z pazúch listov na dlhých stopkách (z brachyblastov)

Plody - semená

 • žplod je valcovitý struk, 5 - 6 cm dlhý a asi 0,5 cm široký, zelený až červenkastý
 • po rozpuknutí sa závitnicovito skrúca pozdĺž osi
 • obsahuje viacero semien
 • semeno je 4 - 5 x 3 mm veľké, obličkovitého tvaru, hnedé
 • dozrieva VII - VIII

Rozšírenie

 • pôvodne rozšírená v západnej Sibíri až po Mongolsko, kde rastie hl. pozdĺž vodných tokov, vo výmoľoch, na skalnatých svahoch až do stepného pásma
 • na uzemí Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovany druh, ktorý občas splanieva

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina odolná suchu aj mrazom, nenáročná na živiny

Význam

 • žozdobná parková drevina hlavne bohatým kvitnutím, ale aj plodmi