Druh: lipa malolistá

(Tilia cordata Mill.)
-> Rod: lipa (Tilia) -> Čeľaď: lipovité (Tiliaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny

Habitus

 • žstrom vysoký 20 - 30 m, žkoruna široko vajcovitá, rozložitá až elipsoidná, husto zakonárená
 • žkôra svetlohnedá, neskôr hnedosivá
 • žborka plytko rozpukaná do pozdĺžnych pásov, tmavosivá až černastá

Púčiky

 • žpostavenie púčikov je špirálovité - striedavé
 • púčika aú vajcovité, tupé, sediace
 • žobalové šupiny sú dve, žltozelené až červenohnedé
 • spodná šupina je menšia - len zboku pritisnutá k veľkej kapucňovitej šupine

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žoblé v mieste nasadenia púčikov lomené
 • žžltohnedé až červenkastohnedé
 • žlenticely sú tmavé, okrúhlasté

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, žširoko srdcovité, 5 - 8 x 4 - 7 cm veľké
 • na vrchole dlho hrotité,žna báze nepravidelne srdcovité, po okraji dvojito pílkovité, alebo vrúbkovano zúbkaté
 • žvrchná strana je tmavozelená lysá
 • žspodná strana je modro zelená
 • žžilnatina III. rádu je nevýrazná
 • žv pazuchách žíl sú chumáčiky „hrdzavých“ chĺpkov"
 • stopka je lysá. 2 - 4 cm dlhá

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety obojpohlavné, 5 - početné, žltozelené, žzoskupené sú po „5 - 9“ vo vzpriamených chocholíkoch na dlhých stopkách
 • žku stopke je prirastený 4 - 8 cm dlhý jazykovitý listeň
 • žkvitne VI – VII po olistení (asi o 14 dní neskôr ako lipa veľkolistá)
 

Plody - semená

 • plod je žjednosemenná nažka (oriešok ), obráteno vajcovitý, 5 - 7 mm veľký, ± hladký
 • žoplodie je kožovité (mäkké – dá sa stlačiť), husto plstnaté
 • ždozrieva v septembri
 • žklíčivosť je 50 - 70 % a udrží si ju 2-3 roky
 • semenáčik lipy malolistej:
  • klíčne listy dlaňovito 5 a viac laločnaté
  • prvé listy sú vajcovité, prihrotené, nerovnomerne zúbkované na báze šikmo srdcovité, tvarom podobné prvým listom Javora horského, ale chĺpkaté a nie protistojné.

Rozšírenie

 • žrozsiahly euro sibírsky areál
 • žna Slovensku rastie od najnižších polôh priemerne do 870 m n. m. hl. na hlbokých, ale aj plytkých pôdach, suťoviskách s javormi, brestmi a jaseňom v lužnom lese s dubom letným

Ekológia

 • žtienna až polotienna drevina
 • dobre rastie na hlbokých, sviežich pôdach bohatých na dusík
 • žpatrí medzi tzv. cenné listnáče
 • žkoreňová sústava bohatá (srdcovitá)

Význam

 • žnárodný strom Slovanov
 • žje to cenná zápojová drevina, žmelioračná – opadom pôdu chráni a zlepšuje
 • žmedonosná
 • ždrevo je kvalitné, využívané predovšetkým v rezbárstve
 • žčastá ako alejový strom
 • žmá dobrú pňovú výmladnosť