Druh: javor horský

(Acer pseudoplatanus L.)

Habitus

 • žmohutný strom vysoký 30 - 40 m, žkoruna vajcovitá až široko rozložená (až vyklenutá)
 • žkôra sivá až hnedosivá, hladká
 • žborka je sivá, ružovkastá až hnedastá, veľmi rôznotvará, puká a odlupuje sa v rôznych útvaroch (platanovitý typ borky):
  • oválnych
  • obdĺžnikovitých
  • jazykovitých
  • nepravidelných veľkých platniach

Púčiky

 • postavenie púčikov na výhonku (letoraste) je krížmo (priamo) protistojné
 • samotné púčiky sú žvajcovité, prihrotené, terminálny je väčší, bočné mierne od vetvičky odstávajú
 • žobalové šupiny sú dvojfarebné – zelené s hnedým okrajom

Výhonky (letorasty)

 • výhonky sú žpriame, pomerne hrubé, zelenkasto sivé, neskôr sivohnedé
 • žlistové jazvy sa navzájom nedotýkajú !

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, delené, ždlaňovito 5 – laločnaté až zárezové, 10 - 15 cm veľké, žstopka je 10 - 15 cm dlhá
 • žjednotlivé laloky sú tupé, nerovnako pílkaté, žzárezy sú ostré !
 • žpo okraji sú listy hrubo dvojito pílkovité
 • žvrchná strana je zvráskavená, lysá
 • žspodná sivozelená za mlada plstnatá
 

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety obojpohlavné, žltozelené, drobné
 • žkvitne v máji po olistení
 • žkvety sú zoskupené vo visiacich metlinách 5 - 15 cm dlhých

Plody - semená

 • plod je krídlatá dvojnažka zrastená prevažne pod ostrým uhlom
 • žkrídla sú zelenkavé až červenkasté, po dozretí hnedé, 2 - 6 cm dlhé
 • žnažky sú vypuklé až guľaté, dozrievajú v IX
 • klíčivosť je 50 - 70 %
 • semenáčik - žklíčne listy sú hladké bez priečnych záhybov, jazykovité, smerom hore zúžené, bez zreteľného rebra s tromi rovnobežnými žilami (na rozdiel od jaseňa), žprvé listy sú stopkaté, podlhovasto srdcovité, zašpicatené, zvráskavené bez lalokov, ale s pílkovitým okrajom.

Rozšírenie

 • južná a stredná Európa, jeho výskyt je medzernatý a stúpa zo severu na juh Európy
 • žna Slovensku od 240 m n. m. (úpätie Malých Karpát) až do 1240 – 1560 m n. m. (napr. Tomanová dolina) – horná hranica lesa
 • žrastie ostrovčekovito, alebo je primiešanou drevinou na hrebeňoch a suťoviskách v záveroch doliniek a úžľabinách spolu s jaseňom štíhlym, brestom horským a lipami

Ekológia

 • žpolotienna drevina s vysokými nárokmi na pôdnu a vzdušnú vlhkosť a obsah živín v pôde - hlavne dusík
 • žmrazu pomerne odolná drevina
 • žje to druh vlhkej horskej klímy oceánskeho charakteru

Význam

 • žvýznamná melioračná drevina
 • žcenná ako parková drevina hlavne jeho farebné kultivary:
  • žlté
  • červené
  • žlto mramorované (f. Leopoldii)
 • ždrevo je bezjadrové, svetlé, tvrdé, kvalitné - cenné (očkový javor, formy s hodvábnym leskom, ...)