Druh: javor mliečny

(Acer platanoides L.)

Habitus

 • ždorastá do výšky 20 - 30 m, koruna je vajcovitá až široko vajcovitá, husto olistená
 • žkôra je červenohnedá až hnedá, neskôr sivastá ž
 • borka je tmavosivá, nehlboko rozpukaná do užších obdĺžnikovitých strechovite vyvýšených útvarov, pomerne pevná

Púčiky

 • púčiky žpostavené sú krížmo protistojne, žvajcovité, sediace
 • terminálny je väčší, žbočné sú menšie, pritisnuté ku vetvičke !
 • žobalové šupiny sú oválne, hnedočervené, lysé, lesklé

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpriame, olivovo zelené, neskôr červenkastohnedé, žlysé, lesklé
 • žlistové jazvy sa navzájom dotýkajú

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, ždlaňovito 5 - 7 laločnaté, ž8 - 12 x 9 - 12 cm veľké
 • žjednotlivé laloky majú niekoľko ostrých hrotitých výbežkov
 • žzárezy do listovej čepele sú oblé !
 • žlisty sú celistvokrajové
 • žstopka je 4 - 15 cm dlhá po odlomení roní bielu lepkavú šťavu

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety obojpohlavné
 • žkvitne v apríli - pred rozvíjaním listov, alebo súčasnež
 • kvety sú žltozelené, zoskupené vo vzpriamených metlinách

Plody - semená

 • plod je žkrídlatá dvojnažka zrastená pod tupým uhlom !
 • žkrídla sú zelené až červenkasté, po dozretí hnedé, 4 - 6 cm dlhé, po celej dĺžke rovnako široké
 • žnažky sú ploché
 • klíčivosť je 50 - 80 % a rodiť začína medzi 20 - 30 rokom
 • semenáčik - žklíčne listy jazykovité s jednou strednou žilou a s dvoma súbežnými žilami na jednej aj druhej strane, sú jazykovité ku koncu rozšírené, priečne mierne pokrčené,žprvé listy sú stopkaté, vajcovito srdcovité, jemne prihrotené, slabo laločnaté, okraj listu je mierne zubatý

Rozšírenie

 • ± celá Európa s výnimkou Britských ostrovov a  západnej Európy
 • žna Slovensku sa vyskytuje od najnižších polôh priemerne do 1000 (1 464) m n. m.
 • žje vtrúsenou – jednotlivo primiešanou drevinou v dubinách a bučinách
 • rastie na hrebeňoch, suťoviskách a v dolinkách spolu s javorom horským, jaseňom štíhlym, brestmi a lipami (patrí medzi tzv. cenné listnáče)

Ekológia

 • žpolotienna drevina odolná mrazu
 • žna živiny pomerne náročná (ale menej ako javor horský) hl. na dusík
 • žvyžaduje určitú pôdnu vlhkosť
 • je súčasťou tvrdého luhu
 • ždobre znáša aj mestské prostredie
 • žkoreňová sústava je kolovitá

Význam

 • žcenný listnáč
 • žmelioračná a krycia drevina, pôdu chráni a opadom ju zlepšuje
 • žparková drevina, ktorá vytvára mnoho tvarových (guľovitá forma) ako aj farebných listových foriem (strihanolistá, červenolistá, panašovaná – so žltým okrajom)
 • ždrevo je bezjadrové, žltobiele, ťažké, tvrdé, lesklé, kvalitné