Druh: javor poľný

(Acer campestre L.)

Habitus

 • žker až strom 15 - 20 m vysoký, žkoruna hustá, nepravidelne široká
 • žkôra svetlohnedá až hrdzavohnedá
 • žborka žltosivá až tmavo hnedosivá rozpukaná do obdĺžnikovitých platničiek,žpukliny sú pomerne plytké

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené krížmo protistojne, žpomerne malé, tupo vajcovité
 • žobalové šupiny sú hnedé s tmavším (hrdzavohnedým) okrajom, na konci belavo plstnaté

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpomerne tenké, svetlohnedé
 • žmladé chlpaté neskôr lysé žniekedy sa
 • na dvojročných a starších výhonkoch sa tvoria viac či menej výrazné korkové lišty ! (forma suberosa)

Listy (asimilačné orgány)

 • listy jednoduché, ždlaňovito 3 - 5 laločnaté, celistvo okrajové, 3 - 7 x 4 - 10 cm veľké,
 • žlaloky aj zárezy sú tupé,  ± zaoblené, žstredný lalok je zreteľne dlhší ako širší
 • žstopka je 2 - 5 cm dlhá

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety obojpohlavné, žltozelené, vyrastajú vo vzpriamených metlinách na konci konárikov
 • kvitne IV – V súčasne s olistením

Plody - semená

 • plod je krídlatá dvojnažka, krídla zvierajú priamy uhol (niekedy sú až vyklenuté)
 • krídelká sú zelené až červenkasté, nažky sú stlačené

Rozšírenie

 • žskoro celá Európa okrem severu a severovýchdu Európy
 • žna Slovensku od najnižších polôh priemerne do 700 m n. m.
 • žrastie vo výrazne rozdielnych podmienkach:
  • teplé, suché stanovištia lesostepného charakteru – jedince krovitého vzrastu
  • tvrdý lužný les v spoločnosti duba letného, kde dorastá veľkosti stromu

Ekológia

 • žpolotienna drevina, pomerne teplomilná, ale aj odolná mrazom
 • ždobre znáša sucho, ale aj zasolené pôdy

Význam

 • žje vhodný do stromoradí aj do živých plotov
 • žkrycia drevina, vyniká vysokou výmladnosťou a regeneračnou schopnosťou
 • žznáme sú formy so zlatožltými aj bieloškvrnnými listami