Druh: javor tatársky

(Acer tataricum L.)

Habitus

 • žker až nižší stromček dorastajúci do 5 - 12 m
 • žkoruna je nepravidelná, hustá, žkôra tmavosivá až černastá, žvo vyššom veku jemne rozpukaná borka

Púčiky

 • žpúčiky sú postavené sú krížmo protistojne
 • žvajcovité, pomerne malé, žobalové šupiny tmavočervené a černastým okrajom, lysé

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpomerne tenké, priame, hnedočervené, lysé žneskôr sivasté

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, žperovité, vajcovité až široko vajcovité na konci hrotité, 6 - 10 x 2 - 5 cm veľké
 • žpo okraji dvakrát pílkovité, žbez lalokov, alebo s náznakmi 2 - 4 lalokov, ktoré zriedkavo môžu byť výraznejšie

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žobojpohlavné, žltozelené, aromatické
 • žvyrastajú na dlhých stopkách vo vzpriamených vajcovitých metlinách na konci konárikov
 • žkvitne V – VI po olistení

Plody - semená

 • žplod je krídlatá dvojnažka zrastená pod ostrým uhlom
 • žkrídla sú 3 - 4 cm dlhé, oblúkovito prehnuté do vnútra, takže sa až prkrývajú
 • žpred dozretím sú karmínovo červené – vzpriamené, po dozretí hnedé, prevísajúce
 • žnažky sú oblé, mierne stlačené

Rozšírenie

 • žpôvodne rozšírený v Juhovýchodnej Európe, areál rozšírenia je značne medzernatý
 • žna Slovensku rastie od najnižších polôh cca do 430 m n. m.
 • žmaximum výskytu je na východe za hranicou výskytu hraba v oblasti s  kontinentálnou klímou
 • žcez Južné a Juhovýchodné Slovensko prechádza severná hranica jeho rozšírenia
 • žje významnou drevinou lesostepí a tvorí primiešaninu v podraste teplých južných dubín, ale aj v lužnom lese

Ekológia

 • žpolotienna drevina odolná voči nízkym teplotám aj suchu
 • nenáročná na pôdu

Význam

 • žparková drevina
 • žs ohľadom na svoju odolnosť voči suchu a mrazom je vhodná pri ozeleňovacích prácach