Druh: krušina jelšová

(Frangula alnus Mill.)

Habitus

 • ker do 5 - 6 m, koruna nepravidelná, riedko zakonárená
 • žkôra fialovasto sivá s početnými vypuklými belavými lenticelami
 • žborka je tmavosivá, len plytko pozdĺžne rozpukaná

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené po špirále, vajcovito hrotité, sediace, nahé (bez obalových šupín), husto hrdzavo chlpaté, 3 - 6 mm veľké

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žfialovasto hnedé, mladé hrdzavo chlpaté, neskôr lysejúce
 • žlenticely čiarkovité, belavé

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, žobráteno vajcovité až široko elipsovité, 3 - 7 x 2 - 4 cm veľké
 • žkrátko hrotité, celistvo okrajové so 7 – 10 pármi žiliek druhého rádu
 • žstopka je 15 - 20 mm dlhá

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žobojpohlavné, päťpočetné, belavé s ružovkastým okrakom
 • žkvitne od V – VIII !
 • žzoskupené sú v málokvetých zväzočkoch po 2 – 10 v pazuchách listov

Plody - semená

 • plod je 5 - 8 mm veľká guľovitá kôstkovica v zrelosti tmavofialová až černastá, lesklá
 • obsahuje 1 – 3 kôstky, dozrieva priebežne VIII – X

Rozšírenie

 • žpôvodne rozšírená v celej Európe až Sibír
 • žna Slovensku sa vyskytuje takmer po celom území, od najnižších polôh približne do 800 (1 030) m n. m.
 • žnajčastejšie rastie v jelšinách na pôdach s kolísajúcou hladinou spodnej vody
 • častá v borovicových a brezových hájoch na kyských podkladoch
 • žrastie aj na rašeliniskách (Rojkovské rašelinisko)

Ekológia

 • žpolotienna drevina, znáša stagnujúcu spodnú vodu a tiež extrémne výkyvy teplôt

Význam

 • žvyniká značnou koreňovou aj pňovou výmladnosťou
 • miestami spontánne obsadzuje rúbaniská čím sa stáva „nepríjemnou drevnatou burinou“
 • žkôra sa používa na výrobu farbív a liečiv  - ako účinné preháňadlo (kôra sa ale nesmie použiť čerstvá)
 • žplody majú podobný účinok ako kôra, ale 12 x silnejší !