Druh: rešetliak skalný

(Rhamnus saxatilis Jacq.)

Habitus

 • nízky ker do 0,1 - 1 m vysoký, husto, nepravidelne (krivolako) rozkonárený
 • žkonáre sú uzlovité, tŕnisté
 • žkôra sivá až tmavosivá
 • žborka opadávajúca

Listy (asimilačné orgány)

 • listy jednoduché, celistvé, žkopijovité až podlhovasto elipsovité (zriedkavo takmer okrúhle), 2 - 3 cm veľké
 • žokraj vrúbkovaný až zúbkatý
 • žlisty sú s 2 - 4 pármi bočných vrcholových žiliek
 • žstopka je 2 - 4 mm dlhá

Kvety

 • kvety sú jednopohlavné, štvor početné, zoskupené sú do chudobných pazušných vrcholíkov

Plody - semená

 • plod je  5 - 7 mm veľká guľovitá kôstkovica, čierna, lesklá, obsahuje 2 - 3 kôstky

Rozšírenie

 • žpôvodne v horách Južnej Európy na slnečných kamenistých stráňach, lesostepiach, najmä na vápencoch
 • na Slovensku sa vyskytuje len v najteplejších oblastiach – Devínska Kobyla

Ekológia

 • darí sa mu na výslnných, suchých, vápenatých (zásaditých), humóznych stanovištiach
 • pôdy hlinité i kamenité
 • odolný suchu i vysokým teplotám

Význam

 • žzákonom chránený, ohrozený a zriedkavý druh (ENr)
 • pokiaľ je kríček ziskaný zákonným spôsobom, môže sa využiť ako sklanička