Druh: drieň obyčajný

(Cornus mas L.)

Habitus

 • ker 2 - 6 m vysoký, zriedkavo až 9 m vysoký strom, koruna široká, nepravidelná
 • kôra sivohnedá
 • žborka je sivohnedá až černastá, pozdĺžne sieťovito rozpukaná, okrajmi sa od kmeňa odkláňa
 • žna starších jedincoch je svetlo žltosivá a tvorí jemné obdĺžnikovité platničky

Púčiky

 • žpúčiky sú protistojne postavené
 • žmá dva typy púčikov:
  • listové – úzko kužeľovité, prihrotené, sediace, obalové šupiny sú dve, zelené, alebo červenkasté, sivasto plstnaté, bočné sa odokláňajú pod uhlom 45°
  • kvetné – guľovité, 5 - 7 mm veľké, na vrchole krátko hrotité, stopkaté, obalové šupiny viaceré, vyrastajú na brachyblastoch

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpriame,  zo začiatku slabo hranaté, žolivovo zelené, alebo hnedé až červenkasté (na oslnenej strane)
 • žpritisnuto chlpaté

Listy (asimilačné orgány)

 • listy jednoduché, celistvé (celistvo okrajové), žpomerne premenlivé, vajcovito kopijovité až elipsovité
 • 4 - 11 x 3 - 5 cm veľké
 • žna konci prihrotené, žžilnatina III. rádu je nevýrazná (málo zreteľná) !
 • žstopka je belavo chlpatá 0,5 - 1 cm dlhá

Kvety

 • drevina jednodoná, kvety obojpohlavné
 • žkvitne pomerne zavčasu – v marci pred rozvíjaním listov
 • žkvety sú zlatožlté, žvyrastajú v hustých okolíkoch na 5 - 8 mm dlhej stopke

Plody - semená

 • plodž je elipsoidná, alebo súdkovitá kôstkovica (drienka), červenej farby
 • drienka je 15 - 25 x 10 - 13 mm veľká
 • ždužina je mäsitá, kyslastá
 • žobsahuje jednu 1 – 1,5 cm veľkú elipsoidnú, žltohnedú kôstku na povrchu pozdĺžne slabo ryhovanú
 • ždozrieva X - XI

Rozšírenie

 • žpôvodne stredná a južná Európa až Malá Ázia (Kaukaz)
 • žna Slovensku od nížin do 500 m n. m.,
 • rastie hl. v lesostepiach, suchých a presvetlených lesoch, najmä v teplých dubinách na skalnatých stráňach, hl. na vápencoch

 

Ekológia

 • žsvetlomilná až polotienna drevina, znáša sucho, náročná na obsah živín v pôde, citlivá na mráz

Význam

 • žako dekoratívna drevina cenná skorým kvitnutím, červenými plodmi a do červena prefarbovaním listov v jeseni
 • žpôdoochranný
 • žplodonosná, plody obsahujú hodne vitamínu „C“
 • žvhodný je aj do živých plotov – znáša zostrih