Druh: svíb krvavý

(Swida sanguinea (L.) Opiz)

Habitus

 • žker vysoký 2 - 5 m, koruna rozložitá
 • žkôra červená, neskôr sivá
 • žkonáre dlhé na konci mierne previsnuté

Púčiky

 • púčiky žpostavené krížmo protistojne
 • sú úzko kopijovité, 4 - 5 x 2 mm veľké, sediace, ku konáru pritisnuté !
 • žpúčiky sú nahé (nemajú obalové šupiny), husto hrdzavo až černasto chlpaté

Výhonky (letorasty)

 • žletorasty priame, tenké, červené (v zatienení zelené)
 • žmladé pritisnuto belavo chlpaté, neskôr lysé

Listy (asimilačné orgány)

 • listy jednoduché, žširoko vajcovité až elipsovité, žcelistvo okrajové
 • listy sú 4 - 10 x 2 - 6 cm veľké, na konci prihrotené
 • postavené sú protistojne
 • žlisty majú 3 - 4 páry vrcholových žiliek II. rádu, žilnatina III. rádu vystupuje
 • žstopka je 1 – 1,5 cm dlhá

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety obojpohlavné, biele
 • kvitne V – VI, kvety sú zoskupené do plochých vrcholíkov na konci tohoročných výhonkov

Plody - semená

 • plod je ž5 – 8 mm veľká, guľovitá kôstkovica, tmavo fialová až čierna, bielo bodkovaná
 • dužina je zelená, žobsahuje jednu 4 - 5 mm veľkú široko vajcovitú, zelenohnedú, ryhovanú kôstku

Rozšírenie

 • žtakmer celá Európa až Sibír
 • žna Slovensku od najnižších polôh (lužné lesy) približne do 600 m n. m.
 • rastie hl. v lužných lesoch a v teplých pahorkatinách

Ekológia

 • žpolotienna drevina, odolná mrazu, náročnejšia na pôdnu vlhkosť
 • len zriedkavo rastie na suchých plochách

Význam

 • žpri ozeleňovacích prácach
 • ždekoratívna drevina:
  • v lete bohatými bielymi kvetmi
  • na jeseň červeno sfarbenými listami
  • v zime červenými konármi
 • žvhodný je tiež do živých plotov
 • žvyniká vysokou pňovou a koreňovou výmladnosťou !