Listy

LISTY

List je bočný orgán stonky s obmedzeným rastom, jeho hlavnou funkciou je fotosyntéza, transpirácia, výmena plynov a látkový metabolizmus. Jeho tvar a znaky sú dôležité pri určovaní drevín.

Popis úplného listu:

Žilnatina listov

Žily (vena) – sú špecifické vodivé cievne zväzky, ktoré prechádzajú listami a ich vrchná strana je drevnatá. Majú vodivú a mechanickú funkciu a sú oporou listu. U našich drevín sa vyskytujú dva typy žilnatín:

 1. žilnatina nahosemenných – otvorená:

  1. s jednou strednou žilou (napr. borovica limbová, smrek obyčajný, smrekovec opadavý)
  2. s dvomi žilami (borovica lesná, jedľa biela)
  3. vejárovitý typ (ginko dvojlaločné)
 2. žilnatina krytosemenných (dvojklíčnolistových)  – uzatvorená, tvorená sústavou žíl I. – III. stupňa (rádu), pri hrubom triedení sa na našich domácich drevinách môže vyskytnúť v dvoch variantoch:

  1. perovitá – má jednu hlavnú žilu I. st. z ktorej na jednu a druhú stranu odbočujú žily II. st. (napr. buk, duby, ...)

  2. dlaňovitá – z bázy listovej čepele lúčovite (dlaňovito) vystupuje niekoľko žíl I. st., ktoré sa ďalej perovito rozkonárujú (napr. javor mliečny, javor horský, platany, ...)

Listy podľa tvaru listovej čepele môžu byť:

 1. čiarkovitý (ihlicovitý)  - čiakovitý - rojovník močiarny, ihlicovitý (ihličnany)  - jedľa biela
 2. kopijovitý (vŕba biela)
 3. elipsovitý - najširší cca v strede (buk lesný)
 4. vajcovitý - najširší v spodnej tretine (hrab obyčajný)
 5. deltoidický (topoľ čierny)
 6. srdcovitý (lipa veľkolistá)
 7. obráteno vajcovitý - najširší v hornej tretine (jelša lepkavá)
 8. okrúhlastý (topoľ osikový, lieska obyčajná)
 9. nesúmerný – asimetrický (bresty)

Listy podľa okraja listovej čepele môžu byť:

 1. ploché (väčšina drevín)
 2. podvinuté (napr. vŕba sivá, rojovník močiarny)

Listy podľa tvaru (zubatosti) okraja listovej čepele môžu byť:

 1. celistvo okrajové
 2. zúbkaté
 3. pílkaté
 4. dvojito pílkaté
 5. vrúbkované

Listy podľa tvaru listovej čepele:

 1. jednoduchý list:

  1. celistvý – nemá do listovej čepele nijaké hlbšie výrezy (napr. buk lesný)
  2. delený – čepeľ má rozčlenenú hlbšími zárezmi, ale jednotlivé časti sú navzájom spojené aspoň úzkym súvislým pásom listovej čepele, jednoduchý delený list podľa hĺbky zárezov môže byť:

 

 1. zložený list – čepeľ má rozloženú na samostatné časti (lístky) tak, že ani pri strednej žile a báze sa nezachoval súvislý pás listovej čepele, zložené listy podľa typu žilnatiny môžu byť:

 1. perovito zložené a tie môžu byť:
 1. dlaňovito zložené listy – tie sa ďalej členia podľa počtu listov, z ktorých pozostávajú na :