Borka

BORKA

Vplyvom druhotného hrubnutia kmeňa a s tým spojenej činnosti felogénu sa na drevinách (na kmeni drevín) vytvára borka. Je dôležitým morfologickým znakom, lebo jej farba a tvar sú charakteristické pre každý druh dreviny. Jej hrúbka je premenlivá v závislosti od podmienok prostredia. Môžu sa vyskytnúť tieto typy borky:

  1. smrekový – felogén vytvára malé jemné šupiny, ktoré postupne opadávajú, neskôr sú šupiny pevnejšie hlavne v spodnej časti kmeňa (smrek obyčajný, borovica lesná, ...)

  2. bukový – felogén nezastavuje svoju činnosť a utvára pomerne málo korku, postupným tvorením nových vrstiev vonkajšie bunky odumierajú a opadávajú vo forme prášku, povrch kmeňa zostáva hladký (buk lesný, jelša sivá, hrab obyčajný, ...)
  1. dubový – borka sa trhá pozdĺžnymi puklinami, ktoré sa neustále prehlbujú, čím vznikajú pevné, vysoké a tvrdé strechovité vrstvy (útvary)  a tie môžu byť rôzneho tvaru:
  1. brezový – felogén zastavuje svoju činnosť po celom obvode kmeňa a v dôsledku druhotného hrubnutia kmeňa sa borka napína a následne puká a prstencovite (priečne) sa odlupuje v tenkých plátoch (breza biela, čerešňa vtáčia, rešetliak prečisťujúci, ...)
  1. platanový – felogén miestami zastavuje činnosť, vzniká borka, ktorá sa postupne odlupuje v rôzne veľkých plátoch (platany, javor horský, drieň obyčajný, ...)