Dendrológia

Dendrológia

Dendrológia je náuka (veda) o drevinách. Pojem dendrológia pochádza z gréčtiny a je zložený z dvoch slov:

Dendrológia je časťou špeciálnej botaniky, ktorá sa zaoberá  stromami a krami – drevinami (popisuje ich a skúma). Dreviny sú rastliny u ktorých dochádza k druhotnému hrubnutiu stonky, čiže k tvorbe dreva a majú prezimujúci koreň. V rámci skupiny drevín rozoznávame:

Do morfologickej charakteristiky drevín patrí: (ako príklad si uvedieme drevinu - tis obyčajný):

a. systematické zatriedenie dreviny:

b. morfologický popis a charakteristika dreviny (tis obyčajný Taxus bacata L.)

  1. habitus - (habitus je typický  charakteristický vzhľad dreviny - tvar kmeňa a koruny, spôsob vetvenia, vlastnosti kôry, borky, koreňová sústava, ...) nižší strom, často ako viackmenný rozložitý ker, koruna kuželovitá nepravidelná, konáre za mlada v praslenoch vodorovne odstávajúce, kôra červenohnedá až sivohnedá, borka sa odlupuje v tenkých červenohnedých podlhovastých platničkách, kmeň je svalcovitý, hojné adventívne výhonky pri osvetlení, alebo poškodení, vyznačuje sa silnou pňovou výmladnosťou, koreňová sústava je bohatá – srdcovitá
  2. púčiky - 3 – 4 x 2 mm veľké, široko vajcovité, červenohnedé, tupé
  3. výhonky (letorasty) - (výhonky – letorasty - vyrastajú z púčika, po zdrevnatení a opadnutí listov je z nich jednoročné drevo - tohoročný prírastok) svetlozelené, neskôr červenkasto hnedé lysé
  4. listy (asimilačné orgány) - Ihlicovité 20 – 30 x 2 – 2,5 mm veľké, čiarkovité, končisté, ploché, mäkké na báze zúžené do krátkej stopky z vrchu tmavozelené lesklé zospodu žltozelené matné, na vetvičke sú usporiadané po špirále vo dvoch radoch, vytrvajú 6 – 8 rokov
  5. kvety - drevina dvojdomá, kvitne IV – V, ♂ v krátkych vajcovitých šištičkách, 3 mm veľké, guľovité, žlté, vyrastajúce na spodnej strane konárikov v pazuchách ihlíc – husto zoskupené, ♀ šištičky sú podobné štíhlym púčikom – drobné
  6. plody, semená - semeno 6 – 8 x 5 mm veľké, oválne, jemne stlačené s 2 – 4 hranami, tmavohnedé pevné osemenie, obalené je pohárikovitým rôsolovitým karmínovočerveným (aj žltým) mieškom (arillus) – jedlý, dozrieva VII – IX
  7. rozšírenie - pôvodne ± celá Európa v dosahu oceánskej klímy, jeho výskyt je v súčasnosti skôr vzácny v dôsledku výrubu v minulosti pre jeho kvalitné drevo, jeho najväčší prirodzený výskyt v Európe je na Slovensku v Harmaneckej doline (200 – 300 tisíc jedincov), v SR rastie v nadmorskej výške od 430 – 1300 m n. m.
  8. ekológia - drevina oceánskej klímy, naša najtiennejšia ihličnatá drevina, no znesie aj plné osvetlenie, nemá veľké nároky na úrodnosť pôdy, ale vyššie na pôdnu vlhkosť, je citlivá na nízke teploty a náhle odclonenie
  9. význam - v súčasnosti je to chránená drevina, drevo je tvrdé, pevné, pružné s veľkým podielom tmavého červenohnedého jadra, celá rastlina je jedovatá (alkaloid – taxín), využitie ma v záhradníctve ako parková drevina, ktorá tvorí mnoho vzrastových aj farebných foriem, dobre znáša znečistené mestské prostredie ako aj zostrihávanie v živých plotoch (v minulosti drevo slúžilo na výrobu kuší a tiež pri výrobe nábytku – intarzia)