Základy náuky o dreve – makroskopická stavba dreva

Makroskopická stavba dreva

Makroskopická stavba dreva je voľným okom viditeľná stavba na rozdiel od mikroskopickej stavby dreva pozorovateľnej len pod mikroskopom. Na posúdenie makroskopických znakov sa musí vziať drevo z kmeňa tak, aby vzorka vystihovala jeho celkovú štruktúru. Odobratá vzorka sa potom posudzuje na troch základných rezoch (viď obrázok):

a.) priečny – transverzálny:

b.) stredový – radiálny:

c.) dotyčnicový – tangenciálny, fládrový:

na jednotlivých druhoch rezov môžeme pozorovať tieto makroskopické znaky dreva: