Základy náuky o dreve – rozdelenie drevín podľa vnútornej štruktúry dreva

Rozdelenie drevín podľa vnútornej štruktúry dreva

 

na základe vnútornej štruktúry dreva rozoznávame (viď obrázok):

  1. bezjadrové dreviny:
  1. beľové dreviny ( breza previsnutá, jelša lepkavá, hrab obyčajný, javor horský, topoľ osikový, ...)
  2. dreviny s beľou a vyzretým drevom (smrek obyčajný, jedľa biela, buk lesný, javor poľný, lipa malolistá, lipa veľkolistá, ...)
  1. jadrové dreviny:
  1. jadrové dreviny s beľou a jadrom (borovica lesná, smrekovec opadavý, tis obyčajný, dub zimný, dub letný, brest väzový, agát biely, orech kráľovský, topoľ čierny, ...)
  2. jadrové s beľou s vyzretým drevom a jadrom (jaseň štíhly, brest horský, vŕby, ...)
  3. bezjadrové dreviny s výskytom nepravého jadra (buk lesný, javor horský, breza previsnutá, breza biela, ...)

vysvetlenie pojmov: