Kmeň

KMEŇ

Pokračovaním koreňa u drevín je drevnatá stonka – kmeň. Podľa toho v akej výške sa kmeň rozkonáruje a do akej miery je zdrevnatený, rozoznávame: