Rod: smrek

(Picea)
  • do rodu smrek patrí viac ako 40 druhov mierneho a chladného pásma severnej pologule
  • z lesníckeho hľadiska významný rod rozdelený do dvoch sekcií:
    1. Eupicea - asimilačné orgány - ihlice sú na priereze štvorhranné (štvorcové až kosoštvorcové) s radmi prieduchov na všetkých stranách, do tejto sekcie patrí napr.:
    2. Omorica - asimilačné orgány - ihlice sú na priereze ploché (oblé - podobne ako jedľa biela) a na rube s belavými pásmi prieduchov, do tejto sekcie zaraďujeme: