Rod: klokoč

(Staphylea)
  • jediný zástupca rodu klokoč na Slovensku je klokoč perovitý