Rod: ruža

(Rosa)
-> Čeľaď: ružovité (Rosaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žväčšinou kry s tŕňmi (len zriedka bez tŕňov)
  • žlisty sú nepárno perovité zložené s prílistkami
  • žkvety obojpohlavné, jednotlivé, alebo v chudobných súkvetiach
  • žplod je nažka uzatvorená v dužinatej čiaške (šípke)