Rod: hloh

(Crataegus)
-> Čeľaď: ružovité (Rosaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žkry až nízke stromčeky s tŕnitými konármi, tŕne sú stonkového pôvodu
  • žlisty sú jednoduché, opadavé, laločnaté s prílistkami
  • žkvety sú obojpohlavné v chocholíkovitých metlinách
  • žplod je malvica
  • žtaxonómia rodu je pomerne zložitá aj s ohľadom na mnoho krížencov