Rod: jarabina

(Sorbus)
-> Čeľaď: ružovité (Rosaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žstromy aj kry
  • žlisty opadavé, nepárnoperovito zložené, alebo jednoduché
  • žkvety obojpohlavné v koncových chocholíkoch
  • žplod je malvica
  • druhy sa často krížia a vznikajú populácie ustálených prechodných foriem, z ktorých sa mnohé popísali ako druhy, identifikácia týchto taxónou je preto veľmi ťažká
  • ždo rodu patrí viac ako 90 druhov mierneho pásma severnej pologule