Rod: topoľ

(Populus)
  • listy jednoduché, striedavé
  • dreviny dvojdomé, kvety v previsnutých jahňadovitých súkvetiach, rozvíjajú sa pred olistením
  • plod tobolka
  • semeno páperistá nažka
  • topole patria medzi rýchlorastúce dreviny a do skupiny mäkkých listnáčov (podobne ako vŕby)

z hľadiska systematiky môžeme topole zaradiť do piatich sekcií:

  1. sekcia Leuce – topole biele a osiky (Topoľ biely, Topoľ osikový, Topoľ sivý)
  2. sekcia Aigeiros – topole čierne (Topoľ čierny)
  3. sekcia Tacamahaca – topole balzamové
  4. sekcia Leucoides – topole veľkolisté
  5. sekcia Turanga – topole krovité