Rod: hruška

(Pyrus)
-> Čeľaď: ružovité (Rosaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • listy jednoduché, celistvé
  • kvety v chocholíkoch
  • plod malvica - hruškovitá až guľatá