Rod: agát

(Robinia)
-> Čeľaď: bôbovité (Fabaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • ždo rodu patrí asi 20 druhov, ktoré pochádzajú zo Severnej Ameriky
  • žna Slovensku sa pestuje Agát biely, ktorý považujeme už za zdomácnený druh