Rod: karagana

(Caragana)
-> Čeľaď: bôbovité (Fabaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • listy - párno perovito zložené
  • kvety jednotlivé, alebo vo zväzočkoch
  • plod je struk, čiarkovitý, mnohosemenný