Rod: baza

(Sambucus)
  • vetvičky s veľkým stržňom
  • listy nepárno perovito zložené, protistojne postavené